För enkelhetens skull antar vi följande: Du flyttar över kapital till ditt investeringssparkonto innan du börjar ditt månadssparande. Du sparar valt nettobelopp den första dagen varje månad. Direktavkastningen återinvesteras courtagefritt i slutet av maj varje år. Skatten räknas ut i början av året och belastar kontot genom försäljning av aktier courtagefritt i slutet av april. Den beräknas genom att ta kapitalunderlaget * (1 + statslåneräntan) vilket ger den så kallade schablonintäkten som beskattas med 30%. I tabellrutorna anges hur mycket du har kvar vid ingången på varje månad (innan du gör månadsinsättningen).Jag sparar netto  i månaden. 

Välj direktavkastning före skatt per år i procent:   

Välj statslåneränta + 1 procent (min 1.25%):   

Jag vill se utvecklingen för  : Välj startår    och månad     Välj antal år från startår som ska visas:  

Välj de årliga procentuella kursuppgångar som skall visas:
01%    02%    03%    04%    05%    06%    07%    08%    09%    10%    
11%    12%    13%    14%    15%    16%    17%    18%    19%    20%    
21%    22%    23%    24%    25%    26%    27%    28%    29%    30%    
31%    32%    33%    34%    Copyright © Ordoma