För enkelhetens skull antar vi följande: Du sparar valt nettobelopp den första dagen varje månad. Direktavkastningen återinvesteras med valt courtage den första maj varje år. Skatten räknas ut början av året och belastar kontot genom försäljning av aktier med valt courtage. Statslåneräntan + 1% antas öka varje år med 0.4% (1.25, 1.45, 1.85 osv) upp till 6%. I tabellrutorna anges värdet på kontot det angivna datumet.

Jag sparar netto  i månaden. 

Välj direktavkastning före skatt per år i procent:   

Jag vill se utvecklingen för  : Välj startår    och månad     Välj antal år från startår som ska visas:  

Välj de årliga procentuella kursuppgångar som skall visas:
01%    02%    03%    04%    05%    06%    07%    08%    09%    10%    
11%    12%    13%    14%    15%    16%    17%    18%    19%    20%    
21%    22%    23%    24%    25%    26%    27%    28%    29%    30%    
31%    32%    33%    34%    

Välj ungefärligt courtage i procent:   Copyright © Ordoma