Månadssparande traditionellt konto

För enkelhetens skull antar vi följande: Du sparar valt nettobelopp den första dagen varje månad. Direktavkastningen, efter skatt, återinvesteras courtagefritt den första maj varje år. I tabellrutorna anges hur mycket du har kvar före skatt eller efter skatt, om portföljen realiseras courtagefritt det angivna datumet.Jag sparar netto  i månaden. 

Välj direktavkastning före skatt per år i procent:   

Jag vill se utvecklingen för  : Välj startår    och månad     Välj antal år från startår som ska visas:  

Välj de årliga procentuella kursuppgångar som skall visas:
01%    02%    03%    04%    05%    06%    07%    08%    09%    10%    
11%    12%    13%    14%    15%    16%    17%    18%    19%    20%    
21%    22%    23%    24%    25%    26%    27%    28%    29%    30%    
31%    32%    33%    34%    

Vill du se utvecklingen före skatt eller realisationsvärdet efter skatt?Copyright © Ordoma