Här jämför vi hur det hade gått om man, vid ingången av vald startmånad i valt startår, sparat 10000 kr i en viss aktie, på investeringssparkonto alternativt vanlig depå, och sålt vid utgången av vald slutmånad i valt slutår.
Vi antar följande:

Gör så här:

I diagrammet och tabellrutorna anges det belopp du har kvar, efter skatt, om aktien säljs courtagefritt i slutet av den valda perioden.
Om man gjort förlust på den vanliga depån antas kvittning mot löneskatt (21%).
Vi daterar beloppet till den första i följande månad.

Välj aktie:     

Välj startår:       Välj startmånad:  

Välj slutår:         Välj slutmånad:    

Välj courtage i %: