ISK eller Traditionellt aktiesparande?

Du väljer mellan att spara 10000 kr i en aktie på ett ISK eller en vanlig depå.

För enkelhets skull antas följande:


Gör så här:

I tabellrutorna anges hur mycket du har kvar, efter skatt, om aktien säljs efter visat antal år.

Välj schablonräntan i procent:   

Välj direktavkastning före skatt per år i procent:   

Välj procentuell kursuppgång per år:   
Copyright © Ordoma