För enkelhetens skull antar vi följande: Du har en aktie som du gjort vinst på. Vi undersöker alternativen att du behåller aktien som det är eller flyttar aktien till ett ISK i början av startåret.

Flytten av aktien till ISK räknas skattemässigt som en försäljning med intäkt lika med värdet vid flytten, vilket orsakar en reavinstskatt (30 procent av vinsten).

På ISK gäller:
Den 1:a januari varje år beräknas skatten. Om skatten överstiger årets utdelning säljs aktier så att skatten kan betalas. Om utdelningen överstiger skatten köps aktier för överskottet.

På vanliga kontot gäller:
Den 1:a januari varje år återinvesteras årets beskattade utdelningar.

I tabellrutorna anges hur mycket du har kvar, efter skatt, om aktien säljs courtagefritt efter visat antal år, i de båda alternativen.

Ange anskaffningsvärde i kronor.

Ange värdet vid flytten i kronor.

Ange flyttkostnad i kronor

Ange statslåneränta i procent:   

Ange avgift på ISK i procent:   

Ange direktavkastning före skatt per år i procent:   

Ange procentuell kursuppgång per år: