Antag att du utanför ISK har en aktie som du ligger med förlust i och ej har någon vinst att kvitta förlusten mot. Om du flyttar den till ISK kan du kvitta 21% av förlusten mot lön. Om aktien fortsätter ned efter flytten förlorar du pengar eftersom förluster på ISK ej får kvittas. Om aktien däremot vänder upp tjänar du pengar eftersom du slipper skatt på uppgångar på ISK. Här kan du räkna ut faktiska utfall.
Vi antar att du flyttar aktien i början av april, för att slippa ett kvartal i kapitalunderlaget, men samtidigt få eventuell utdelning på ISK(kom ihåg att utdelningen är skattefri). Sen kollar vi läget i början av 2013. I tabellen kan du se hur mycket du vunnit eller förlorat vid den visade kursuppgången respektive kursnedgång på visat antal procent. Vi antar att flytten är courtagefri.